یکشنبه 16 / 11 / 01

موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو

 

دیتابیس دانشگاه ناصر خسرو - اقتصاد

       
ورود دانشجویان اساتید:1- اخذ امتحان آنلاین         2- ثبت نمرات درسی ورود مدیران مرکز آزمون آنلاین

 


Powered by Nomra 3.1.1 : Learning Management System